کاتتریسم و آنژیوگرافی

انقباضات نارس بطنی مولد ضربان غیر طبیعی قلب
سپتامبر 3, 2017
اکوکاردیوگرافی کالر داپلر بافتی (TDI)
سپتامبر 12, 2017

کاتتریسم و آنژیوگرافی

کاتتریسم قلبی و آنژیوگرافی عروق کرونر یکی از وسایل و روش های تشخیصی است که در این روش تشخیصی لوله های باریکی به نام کاتتر از طریق شریان و وریدرانی یا از طریق شریان و وریدهای موجود در چین آرنج وارد طرف چپ و راست قلب می شود. وی تصریح کرد: گاهی به وسیله این لوله ها مواد حاجب در داخل حفرات مختلف قلبی تزریق شده، شکل، اندازه و عملکرد آنها یا وجود تنگی یا نارسایی دریچه های قلبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بیماران مبتلا به ضایعات عروق کرونر با تزریق ماده جاجب به داخل شریان کرونر و فیلمبرداری از آنها توسط اشعه ایکس محل، شدت و تعداد ضایعات موجود در این شریان ها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. با اطلاعات به دست آمده از طریق کاتتریسم قلبی و آنژیوگرافی عروق کرونر تشخیص بسیاری از بیماری های قلبی قطعی شده و تصمیمات لازم در جهت اقدامات درمانی بعدي گرفته می شود. در صورت نیاز به اعمال جراحی با ارائه اطلاعات حاصل از این اقدامات بیمار را به جراح قلب معرفی می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *